Google+
 
 Legende

Sp ST Personenangaben Details bei Diagnose Erstbehandlung Zweitbehandlung Drittbehandlung
    Name Alter Land Sterne Datum Alter PSA GS T-Stad. Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung Datum PSA Behandlung
 
DE N Hinnerk 54 d 19.11.12 48 32.0 5+5 05.12.12 32.0 Offene OP 15.07.15 2.1 Laparoskopie 07.01.16 6.0 IMRT
 
DE N Peter68 49 d 29.06.17 49 4.2 3+4 28.11.17 4.4 LDR-Brachy
 
DE N guenter-p 74 d 10.06.09 65 5.9 3+4 15.09.17 9.8 and. Behandl. 23.09.17 9.8 HB 1-fach 16.10.17 9.8 IMRT+HB
 
DE U Segler59 58 d 30.08.16 57 9.0 3+3 cT1c 18.04.17 7.3 LDR-Brachy
 
DE U Barnold 70 d 15.12.17 69 425 4+5 12.03.18 621 and. Behandl.
 
DE U Frieder 71 ch 12.12.12 65 6.5 4+3 30.01.13 6.5 DaVinci 31.03.13 0.0 and. Behandl. 31.12.13 0.0 and. Behandl.
 
DE U Dokikik 74 d 21.03.18 75 8.0 4+3
 
DE U Manni52 66 d 05.10.17 65 5.7 +
 
DE U Dan_1962 55 L 29.11.17 55 10.6 4+3 cT2c 21.02.18 13.0 Offene OP
 
DE U rotx 63 d 03.05.17 63 0.3 3+3 T2c 03.05.17 0.3 Offene OP 08.08.17 0.3 IMRT
 
DE U Tritus59 59 ch 08.03.18 59 16.8 3+4 T1c 31.05.18 50.3 DaVinci
 
DE U Pluto 66 d 07.04.17 65 28.8 5+4 T2b 11.04.17 28.8 HB 1-fach 17.08.17 8.0 Offene OP 30.11.17 6.9 IMRT
 
DE prost_malo 68 d 01.06.10 61 4.1 3+4 12.11.15 9.3 Active Surv.
 
DE U pepe1961 56 d 22.08.17 56 11.2 4+4 cT2a 13.05.13 5.1 and. Behandl. 10.04.15 7.5 and. Behandl. 11.08.17 11.2 and. Behandl.
 
DE Locke 61 b 20.02.18 62 2.3 4+3 T2c
 
DE Ontario 66 d 14.08.06 54 10.3 + 18.09.06 10.3 Offene OP
 
DE U Martin9559 59 d 28.07.17 58 14.0 4+5 cT3b 19.01.18 16.3 Protonen
 
DE U SeppS58 59 d 30.06.09 51 4.7 4+3 pT3a 12.10.06 3.2 and. Behandl. 30.10.09 4.7 Offene OP 26.11.12 0.1 IMRT
 
DE U Frank.S 59 d 15.11.00 41 6.4 3+4 12.01.01 6.4 Homöopathie 20.06.01 6.1 DHB n. L. 12.04.18 2.2 Offene OP
 
DE Fred63 54 d 29.01.18 55 6.4 + 06.02.18 6.4 and. Behandl.